063-660 46 78 | 070-11 33 455 johan@fysiojohanbagge.se

Fysio

Johan Bagge

Fysioterapi och idrottsskademottagning i Östersund

Välkommen till Fysio Johan Bagge AB

Här kan du boka tid för undersökning/behandling av muskuloskeletala besvär hos legitimerad fysioterapeut Johan Bagge.

Du kan få hjälp med behandling av akuta och långvariga besvär relaterade till hela rörelseapparaten, inklusive  idrotts- och motionsskador, arbetsrelaterade besvär, och rehabilitering efter operation. Du kan även få hjälp med fysisk aktivitet på recept (FaR).

Jag har avtal med Region Jämtland-Härjedalen och har min mottagning på Fysiogaraget.

Fysiogaraget öppnades  i september 2021 i nya lokaler i direkt anslutning till Friskis&Svettis, stadsdel norr, Östersund. Vi kan nyttja Friskis&Svettis faciliteter och har bästa möjliga förutsättningar för fysioterapi och rehabiliteringsträning.

 

N

Undersökning och bedömning

Fysioterapeutisk undersökning, tar vid nybesök upp till 50 minuter.  Du får en första bedömning av vad dina besvär kan bero på och vi kommer gemensamt fram till mål och behandlingsplan.  Vid behov blir du hänvisad vidare för kompletterande undersökning eller vidare utredning.

N

Behandling

Behandlingen styrs utifrån undersökning/bedömning och anpassas alltid individuellt för att förbättra funktion, minska symtom och nå uppsatta mål. Undersökning och behandling följer grunderna inom fysioterapi, OMT – ortopedisk manuell terapi, träning, och idrottsmedicin.

N

Akuta tider

Tider för akuta idrottsskador som inte kan vänta, finns varje dag. Läggs ut sent på eftermiddagen dagen innan eller samma dag. Håll utkik i webbokningen eller ta kontakt!

Om

 

  • Fysioterapeut sedan 2007.
  • Magisterexamen i idrottsmedicin.
  • PhD inom hälseneskador.
  • Arbetat som forskare inom smärta,  och universitetslärare inom undersökning/behandling vid fysioterapeututbildningen, UiT, Norges Arktiske universitet, Tromsö, Norge.
  • Erfarenhet  av arbete inom privatvård, vårdcentral/hälsocentral/primärvård.
  • 3-årig klinisk specialistutbildning inom idrottsfysioterapi (idrottsmedicin/fysisk aktivitet), påbörjad 2023.

Johan Bagge,  Leg. fysioterapuet

Priser

 Nybesök och återbesök: 400 kr (från 1 januari 2024)

 Jag har avtal med Region Jämtland-Härjedalen och följer regionens taxa.

Frikort/högkostnadsskydd gäller. Frikort utfärdas efter besök inom öppenvården på sammanlagt högst 1300 kr /år och gäller i alla regioner i Sverige.

Barn och unga under 18 år samt personer 85 år och äldre betalar ingen avgift.

Avbokning senare än 24 timmar innan bokat besök debiteras.

 

 

 

 

 

 

 

Medlem av

Kontaktuppgifter och bokning

 

Bokning: ring, maila eller boka din tid online.

Adress och karta hittar du längst ner på sidan.

Tel: 063-660 46 78 | 070-11 33 455

Hitta till mottagningen

Besöksadress:

Infanterigatan 5C, Östersund.

Vägbeskrivning:

Mottagningen ligger tillsammans med flera andra fysioterapeuter på Fysiogaraget,  i direkt anslutning till Friskis&Svettis lokaler på stadsdel norr, en trappa upp. Vår huvudingång är från samma sida som Friskis&Svettis, i den södra änden av huset.

Hiss finns inifrån Friskis&Svettis.

 

 

 

Fysio Johan Bagge

Fysio Johan Bagge